Krila Jadrana 1924-2004
Pregled letjelica
Š.M.
(1925)
Do-Wal
(1927)
I.O.
(1927)
Do-D
(1929)
Hidro Moth
(1929)
Hidro Fizir
(1932)
Saro A.19
(1936)
Fleet
(1937)
PVT-H
(1939)
SIM-XII-H
(1939)
Do-H
(1939)
SIM-XIV-H
(1940)

pregled serijala aviona/helikoptera

by
Aero-2H
(1949)
S.A.6
(1951)
DHC-2
(1954)
S-51
(1954)
Fizir FN H
(1957)
S-55
(1957)
Hidrokurir
(1957)
214 PP
(1960)
Utva-60H
(1961)
Utva-66H
(1968)
Ka-25
(1974)
Mi-14
(1980)
CL-215
(1981)
Ka-28
(1987)
Mi-24
(1993)
CL-215
(1994)
CL-415
(1995)


informatička potpora by

admin


Pregled tekstova

Kraljevina Jugoslavija

Hidroavioni i amfibije na Jadranu između dva svjetska rata

- L.LJ.J: Na Jadranu (Naša krila br.10-11, 3-4/1925)

- M.Svetovski: Posjet ministra Dr. Stojadinovića hidrobazi u Ćenoviću (Naša krila br.17, 10/1925)

- *: Kralj leti na hidroplanu (Naša krila br.18, 11/1925)

- *: Hidroavion Ikarus Š.M. (Naša krila br.10-11, 3-4/1925; br.12-13, 5-6/1925; br.21, 2/1926)

- *: Pad hidroplana "Ikarus" tipa I.M. (Naša krila br.25, 6/1926)

- K: Veliki pokušaj domaće industrije (Naša krila br.26-27, 7-8/1926)

- M.Crnjanski: Naše pomorsko vazduhoplovsto

- E.Bellen: Hidroplanski saobraćaj duž Dalmacije (Naša krila br.29, 10/1926)

- *: Kapetan fregate Nikola B. Steinfel (Naša krila br.52, 9/1928)

- Sava Mikić: Postanak i razvitak našeg pomorskog vazduhoplovstva (Istorija JV, Beograd 1933)

- J.L.: Iz "Istorije Jugoslavenskog vazduhoplovstva" Save Mikića (Naša krila br.113, 2/1933)

- Čedomir Janić: Jugoslavenska vazduhoplovna industrija (Začetnici avijacije, Beograd 1988)

- Boris Puhlovski: Fizir i njegovi avioni (Ludbreg, Čakovec 1991)

- *: Naše nove tvorevine - Amfibija "Fizir" (Naša krila br.82-83, 3-4/1931)

- Nenad Miklušev: Zmaj/Rogožarski/Albatros - FIZIR (YASIG br.2, 9/1998)

- Danijel Frka, Šime Oštrić: Hidroavion Dornier Do-Wal (Aeromagazin br.2-3, 12/1990)

- Vladimir Isaić, Borivoj Radojčić: Saunders Roe A.19 Cloud (Bilten 9A-RC br.17, 5/1999)

- The De Havilland Aircraft Company Ltd: Tiger Moth (WHE Thomas, 1933)

- Vladimir Isaić: "Moljci" Pomorskog vazduhoplovstva (Front, 1983)

- Fleet Aircraft Inc: The Fleet Model 5-10-11 (Consolidated Aircraft Corp., 1933)

- Vladimir Isaić, Aleksandar Kolo: Akrobatski hidroavion (Front)

- Nenad Miklušev: Rogožarski PVT / PVT-H (YASIG br.1, 1/1998)

- Vladimir Isaić: Kako je letjeo "mali SIM" (Front)

- Čedomir Janić: Pametna i izdržljiva mašina (Front, 1982)

- *: Rogozarski SIM-XIV-H (Flugsport Nr.11, 25.05.1938)

- Vladimir Isaić: Leteći ljepotan 1. i 3. dio (Front)

- Franjo Lolić: Leteći ljepotan - 2. dio (Front)

- Ognjan Petrović: Pregled SIAI, Fleet, Do-D, Fizir, Do-H, SIM-XII, Do-Wal (YASIG br.1-4, 10/1999)

- Tino Jelavić: Disintegration of the Yugoslav Royal AF and Its Activities within the R.A.F.
(No. 352 Sqd RAF, Zagreb 2003)

- Aleksandar Kolo: Dejstva Pomorskog vazduhoplovstva JM (Aeromagazin br.2-3, 6/1991)

- Vladimir Isaić: Pomorsko vazduhoplovstvo u Aprilskom ratu (Front)

- Franjo Lolić: Prkosna i hrabra eskadrila - Hidroavioni Do-H (Front, 9/1977)

- Aleksandar Kolo: U potrazi za slobodom (Aerosvet br.12, 2/1988)

- Michel Ledet: L'Aeronautique Navale Yougoslave en Avril 1941 (Batailles Aeriennes 14, 2000)

- Danijel Frka: Hidroavion Fleet (Aeroplan br.3, 6/1989)

- Tino Jelavić: Partisan seaplane Fleet (No. 352 Sqd RAF, Zagreb 2003)
SFRJ

Hidroavioni, amfibije i protupodmorničke letjelice nakon II. sv.rata

- Tihomir Likso: Letačka karijera Miljenka Lipovšćaka 1939-1980 (Nova Gradiška, 2000)

- Bojan Dimitrijević: Vazduhoplovni opitni centar 1945-1974 (VOC, Beograd 2003)

- Čedomir Janić: Od Aera do Super galeba (Savremeni ikari, Beograd 1989)

- Zlatko Rendulić: Avioni domaće konstrukcije posle Drugog sv. rata (VTI Lola, Beograd 1996)

- Tino Jelavić: Razmatranja o JNA - 3.dio (Polemos br.11-12, 6/2003)

- Milan Micevski, Bojan Dimitrijević: Duh Spitfajera još uvek živi... (Aeromagazin br.2-3, 12/1990)

- Radoljub Matović: Sljedbenici Prve eskadrile (Krila Armije br.1051-52, 05.05.1989.)

- Tino Jelavić: Ikarus Aero-2H - prvi hidroavion u poslijeratnom JRV-u (Bilten 9A-RC br.33, 9/2000)

- Nebojša Đokić, Predrag Miladinović: Školski avion Aero-2 - 1. i 2. dio (Aeromagazin br.60-61, 7-9/2004)

- Tino Jelavić: Short S.A.6 Sealand Mk.I (JeT Manga doo, Zagreb 2004)

- Bojan Dimitrijević, Ognjan Petrović: Hidroavion Beaver DHC-2 Mk.I (Aeroplan br.3, 6/1990)

- Tino Jelavić: De Haviland of Canada DHC-2 Beaver Mk.I (JeT Manga doo, Zagreb 2004)

- Bojan Dimitrijević, Ognjan Petrović: Westland S-51 Dragonfly (Aeroplan br.1, 9/1995)

- Tino Jelavić: Ikarus Hidrokurir (JeT Manga doo, Zagreb 2004)

- VTUP: Upravljanje avionom Kurir-L (JRV 1973)

- Nebojša Đokić, Predrag Miladinović: Domaći avion "214" (Aeromagazin br.59, 6/2004)

- VTUP: Upravljanje avionom V-50 i NV-50 (JRV 1969)

- Radovan Ivanović: Napad "vilinih konjica" (Front br.11, 12.03.1976)

- VTUP: Upravljanje helikopterom HP-43 (JRV 1977)

- VTUP: Upravljanje helikopterom HP-44 (JRV 1983)

- Radoljub Matović: Rat u zoni tišine (Front, 1988)

- *: Stop za nepozvane (Odbrana, 1989)

- Slobodan Nedeljković: Helikopter u lovu na podmornice (Krila Armije br.1065 , 11.04.1990)

- Miloš Subota: Kamov Ka-28 "Helix" (www.dwb.co.yu/dv/kamov.php, 2001)

- Lada Stipić: Akrobati nad vatrenim frontom (Slobodna Dalmacija, 31.12.1983/02.01.1984)

- Jandre Širinić: Letovi nad ognjem (Slobodna Dalmacija, 23.8.1985)

- Radoljub Matović: Požari upozoravaju i prete (Krila Armije br. 1047, 25.01.1989.)

- *: Još četiri Kanadera (Krila Armije br. 1070, 20.09.1990.)

- *: Plaketa "Borbe" posadi Kanadera (Krila Armije br. 1072-73, 22.12.1990.)

- *: Kanaderi spremni (Krila Armije br. 1074, 27.03.1991.)

- Milan Stamenović: Canadair CL-215 (Aerosvet br.16, 6/1991)

- Obrad Dabetić: CL-215 T poboljšana verzija vodenog bombardera (Krila Armije br. 1075-76, 21.05.1991.)

- Analize: Amfibije ponovo u modi (Aerosvet br.17, 9/1991)

- Obrad Dabetić, Radoljub Matović: CL-215 Turboprop (Aerosvet br.17, 9/1991)

- Vojislav Jereb: Rasprodaja stoljeća - 2. dio (Bilten 9A-RC br.15, 3/1999)
Republika Hrvatska

Amfibije i protupodmornički helikopteri u Hrvatskoj nakon osamostaljenja

- Vojislav Jereb: Vatrogasne letjelice u Hrvatskoj (Bilten 9A-RC br.10, 10/1998)

- Slavko Rako: Sve je u redu, polijećemo... (Halo 92, 11/1995)

- galerija: CL-215/415 u Hrvatskoj (JeT Manga doo, Zagreb 2004)

- Mark Cigoj: Afera u MORH-u - slučaj Kanader (Globus, 25.04 2003)

- Željko Mendaš: Instrukcija posadi helikoptera Mi-24 (HRZ, Zagreb 1994)

- Robert Barić: Mil Mi-24 Hind - 1. i 2. dio (Hrvatski vojnik br.1 i 2, 6-8/1995)

- Damir Dukić: Mreža za jugo-podmornice (Slobodna Dalmacija, 11.03.1995)

- galerija: Mi-24 & torpedo Mk.44 (JeT Manga doo, Zagreb 2004)

- Krešimir Žabec: MORH otpisuje 9 helikoptera Mi-24 (Jutarnji list, 04.10.2004)

- Tanja Ivanković, Tino Jelavić: 7 g. djelovanja i 5 godina ZB Split-Divulje (HRZ, Split 17.10.1998)CD "Krila Jadrana" (ISBN 953-99838-0-0) je bibliografija koja obuhvaća kompilaciju materijala
objavljenih kroz 80 različitih brojeva časopisa/novina/web-stranica, 9 knjiga, 5 manuala,
4 prospekta te 5 do sad neobjavljenih tekstova i drugih autorskih materijala.
Sadrži više od 1400 skeniranih stranica i izdvojenih fotografija uz 43 html stranice za lakšu
navigaciju i pregled sadržaja ukupne veličine 696 MB.

CD možete naručiti izravno kontaktirajući izdavača na gsm: +385 (0)98 286 896 ili e-mail:

JET MANGA D.O.O.

You can order this CD directly from publisher.

gore