Budućnost je već počela... Svetice 24, Zagreb
Fieseler Fi 167 A-0
was exotic bird in NDH and then NOVJ Air Force

*ulomak iz knjige "No.352 (Y) R.A.F. Squadron"

Paralelno s postojanjem navedene Eskadrile 5. Korpusa nastavljeni su preleti iz Zrakoplovstva NDH u NOVJ. Tako je uskoro Eskadrila za vezu VŠ raspolagala je s egzotičnim avionom Fieseler Fi 167A-0 (reg. 4807), koji su bili izgrađeni kao torpedonosci za nikad dovršeni njemački nosač aviona "Graf Zeppelin". Njega su 25. rujna 1944. poletjevši iz Zagreba na zadaću dostave materijala u Bosansku Gradišku, u okolicu Topuskog gdje se tada nalazio GŠ Hrvatske preletjeli bojnici Romeo Adum i Matija Petrović, a potom na Vis. Avion je korišten uglavnom za trenažu do dana 17. listopada kada polijeće na zadaću prijevoza pošte za Štab 8. Korpusa NOVJ s pilotom Miljenkom Lipovšćakom te navigatorom Ivanom Konteom i krugovalničarom-strijelcem Svetislavom Najdanovićem. Sleću kod sela Tičeva kod planine Šator u BiH gdje predaju poštu i ukrcavaju zapovjednika 8. Korpusa NOVJ general-majora Vladu Ćetkovića kojeg trebaju prevesti u VŠ na Visu. Nakon izbacivanja signalnog tuljca s poštom za 20. Korpus NOVJ kod sela Vrdova na planini Dinari, napadaju ih četiri saveznička lovca Mustang iz sastava Južnoafričkog[1] Squadrona R.A.F.-a i pritom obaraju. Pilot Lipovšćak uspješno izvodi prinudno slijetanje s avionom u plamenu, pa posada prolazi samo sa lakšim ozljedama, ali general Ćetković smrtno strada zbog više pogodaka iz Mustangovih teških strojnica kalibra 12.7mm. Iako je nadređeno Zapovjedništvo R.A.F.-a uputilo službenu ispriku, kasnije su neke strukture JA to pokušavale prikazati kao namjerno obaranje iz razloga što se general Ćetković navodno protivio planiranom savezničkom iskrcavanju u Dalmaciji. U to vrijeme 8. Dalmatinski Korpus pod njegovim zapovjedništvom brojao je 26 667 boraca i kao takav predstavljao je najveći Korpus NOVJ.

Together with the existence of already mentioned Air Squadron of the 5th Corps, defections from the NDH Air Force to the NOVJ were continued. Thus, the VŠ Liaison Squadron very soon disposed of an exotic Fieseler Fi 167A-0 (reg. 4807) which had been constructed as a torpedo-carrier for German aircraft carrier "Graf Zeppelin" that was never finished. It was flown by bojnik Romeo Adum and Matija Petrović on September 25, 1944, who had taken off from Zagreb for the mission of delivering material to Bosanska Gradiška and descended in the Topusko surrounding, where the Croatian GŠ was based and then they defected to Vis. The aircraft was mostly used for training until October 17, when it took off for the mission of post transporting for the 8th Dalmatian Corp Headquarters with pilot Miljenko Lipovšćak and navigator Ivan Konte as well as radio operator-machine-gunner Svetislav Najdanović. They landed near the Tičevo village near the Šator mountain in BiH, where they handed over the post and embarked the 8th Dalmatian Corp Commander, general-major Vlado Ćetković who was to be transported to the VŠ on Vis. After dropping off a signal tube with the post for the NOVJ 20th Corp near the Vrdovo village on the Dinara mountain, they were attacked by four allied Mustang fighters from the R.A.F. South-African Squadron[2] and shot down. Pilot Lipovšćak successfully made a forced landing in the burning aircraft, so the crew got only slight injuries, but general Ćetković got killed due to several hits from Mustang heavy 12.7mm machine-guns. Although the R.A.F. Command sent the official apology, some JA structures afterwards tried to impose that the aircraft was purposely shot down because general Ćetković allegedly had opposed the planned allied invasion in Dalmatia. At that time, the 8th Dalmatian Corp that was under his command numbered 26 667 people and was the largest NOVJ Corp.

Kako se kalio čelik...


Svi prebjezi iz Zrakoplovstva NDH temeljito su obrađeni u knjizi "No.352 (Y) R.A.F. Squadron" pošto su mnogi od njih nakon toga pristupili zrakoplovstvu NOVJ, a detaljnije informacije o knjizi možete potražiti izravno kod izdavača ili putem maila:
jet_manga@yahoo.com
All known defections from NDH Air Force are mentioned in this book. For details about this book and orders you may directly contact the author on his private e-mail. Book is written in English on 168 pages and very rich illustrated (187 photographs and 20 colour pages with aircraft profiles and uniforms/insignia). Book price is 25 EUR/US$ or 200 HRK.


________________________________

LETAČKA KARIJERA MILJENKA LIPOVŠĆAKA 1939.-1980.

Od propelera do mlažnjaka
  Autor: Tihomir Likso
  Nakladnik: Danko Čanak
  CIP - Katalogizacija u publikaciji
  Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
  UDK 656.7-05 Lipovšćak,M.
  ISBN 953-97698-1-7
  format: 16,5X23 cm
  stranica: 96
  fotografija: 82 crno-bijelo

Knjiga opisuje letačku karijeru hrvatskog pilota Miljenka Lipovšćaka od 1939. kada je dobio sportsku pilotsku diplomu u Kraljevini Jugoslaviji do 1980. kada je umirovljen sa položaja generalnog direktora zrakoplovnog prijevoznika Trans Adrie. Nakon dobivanja pilotske dozvole kao član Aero kluba Sušak leti na jedrilicama i hidroavionima. Početkom Drugog svjetskog rata Lipovšćak je pristupio novoosnovanom zrakoplovstvu Nezavisne Države Hrvatske. Tijekom 1941. je nastavnik letenja u jedriličarskoj školi u Svetoj Nedelji. U jedriličarskoj školi na uzletištu Rajlovac pokraj Sarajeva boravio je 1942. Krajem te godine prelazi u Vojnu jedriličarsku školu za visoko jedrenje u Svetoj Nedelji odakle krajem godine prelazi na partizansku stranu.

U NOVJ je letio kao pilot Eskadrile za vezu Vrhovnog Štaba na Visu, a krajem rata kao zapovjednik 113. lovačkog puka bori se na Sremskom frontu. Poslije rata je upućen na školovanje u Sovjetski Savez, a po povratku je postao nastavnik na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji u Beogradu. Zapovjednik 103. izviđačkog puka postao je 1952., a slijedeće godine je premješten na položaj zapovjednika 21. mješovite avio divizije u Zadru. Kao upravnik i probni pilot od 1956. do 1960. boravio je u Vazduhoplovnom opitnom centru u Batajnici. Kao civilni pilot od 1961. do završetka letačke karijere 1980. letio je za nekoliko domaćih i inozemnih zračnih prijevoznika diljem svijeta, a osnivač je i višegodišnji direktor Više zrakoplovne škole u Zagrebu i hrvatskog prijevoznika Trans Adrie.

U svojoj letačkoj karijeri letio je na 70 tipova aviona i 14 tipova jedrilica.

Za detaljnije informacije o knjizi "LETAČKA KARIJERA MILJENKA LIPOVŠĆAKA 1939.-1980." kao i načinu njene nabave možete direktno kontaktirati autora na njegov privatni e-mail:
tihomir.likso@inet.hr
For details about this book and orders you may directly contact the author on his private e-mail. Book is written in Croatian (on 96 pages) and illustrated with 82 b/w photographs.
[1] No.5 Squadron SAAF je tada bio jedini južnoafrički Squadron naoružani s lovcima Mustang, a nalazio su se u sastavu No.239 Winga odnosno pod zapovjedništvom Mediterranean Allied Tactical Air Force - Desert Air Force. Ipak upitno je da li se upravo radilo o avionima Mustang, a samim time i o ovoj postrojbi SAAF-a. Budući su Mustangi izvan USAAF-a uglavnom bili u maskirnim bojama, moguće je da su radilo i o krivo identificiranim Spitfireima. Jedina pouzdana činjenica je ta, da USAAF nije bio umješan u ovaj slučaj.

[2] The No.5 SAAF Squadron  was the only South African squadron equipped with Mustang aircraft. It was a part of  the No.239 Wing, i.e. under the command of the Mediterranean Allied Tactical Air Force - Desert Air Force. It is however questionable whether the unit really had  Mustang aircraft. Since Mustang aircraft out of theUSAAF were usually painted in camouflage colours, it is possible that they were wrongly identified Spitfires. The only certain fact is that the USAAF was not involved in this case.

/div>