Budućnost je već počela... Svetice 24, Zagreb
NDH

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u Drugom svjetskom ratu

Tihomir Likso dipl.iur., Danko Čanak

Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske je još uvijek relativno neistraženo područje iako je posljednjih godina izdano nekoliko publikacija na tu temi. Ne ulazeći u povijesne konotacije koje je iza sebe ostavila Nezavisna Država Hrvatska (u daljem tekstu NDH) činjenica je da je ono postojalo i djelovalo tijekom svih pet ratnih godina na prostoru tadašnje Kraljevine Jugoslavije te zbog toga privlači pozornost zrakoplovnih entuzijasta i povjesničara.

Kada je 25. ožujka 1941. vlada Cvetković-Maček dovela Kraljevinu Jugoslaviju u okrilje Trojnog pakta sjena rata na trenutak je otklonjena, ali već dva dana poslije sudbina ove zemlje bila je zapečaćena. General zrakoplovstva Dušan Simović izveo je vojni puč i uklonio vladu naklonjenu silama Osovine. Njemačko zapovjedništvo želeći stvoriti sigurno zaleđe prije napada na Sovjetski Savez odlučilo se za iznenadni napad i u rano jutro 6. travnja 1941. Luftwaffe napada većinu uzletišta na jugoslavenskom teritoriju, od Slovenije i Hrvatske do Makedonije, a u isto vrijeme talijansko zrakoplovstvo napada uzletišta i hidro-baze u Crnoj Gori i Dalmaciji. U potpunoj pomutnji koja je zavladala u jugoslavenskoj vojci dio aviona nije ni upotrijebljen u borbama, a sa dijelom se pokušalo prebjeći u druge zemlje. Velik broj aviona uništen je na zemlji i prije stupanja u zračne borbe. Nakon brze kapitulacije Kraljevine na uzletištima je zatečen velik broj različitih aviona, ispravnih ili oštećenih.

Na područjima pretežito naseljenim hrvatskim pučanstvom 10. travnja 1941. proglašena je Nezavisna Država Hrvatska s poglavnikom Antom Pavelićem na čelu. Kao službeni nadnevak ustrojavanja zrakoplovstva može se smatrati 19. travanj 1941. kada je zapovjednikom Odjela zračnih snaga imenovan pukovnik Vladimir Kren. U početnom periodu djelatnost je prije svega bila usmjerena na osnivanje stalnih zrakoplovnih luka te pomoćnih službi u njima. U lipnju 1941. postignut je dogovor s njemačkom stranom o preuzimanju većine zarobljenih aviona bivše Kraljevine. Iako se na popisu nalazio velik broj aviona neki od njih nikada nisu predani zrakoplovstvu NDH. Letjelice su skupljane na mnogobrojnim uzletištima diljem Srbije. Krajem lipnja 1941. formalno su osnovane zrakoplovne luke u Zagrebu i Sarajevu. Tijekom prve ratne godine najviše upotrebljavana zračna luka bila je sarajevska. Prva borbena polijetanja protiv partizanskih postrojbi u istočnoj Hercegovini obavljena su 26, 27 i 28. lipnja s uzletišta Rajlovac avionima Potez XXV i Breguet XIX. U narednom periodu za iste zadatke korišteni su i Fiziri FP.2. Avioni su se često koristili i za prijevoz streljiva i opreme do udaljenih garnizona i vojarni. Istodobno, Prva zrakoplovna luka-Zagreb u ovom početnom periodu raspolagala je sa 16 aviona različitih tipova. Borbeno su upotrebljavani samo Bregueti XIX protiv partizanskih snaga na području Hrvatske i zapadne Bosne. Kako je partizanski pokret jačao i proširio se na područje istočne Srbije zrakoplovi NDH pojavljuju se i na bosansko-srpskoj granici. Za bombardiranje cestovnih komunikacija u pozadini partizanskih područja počinju se koristiti i veći avioni Avia-Fokker F.39 i Savoia-Marchetti S.79  s bombama od 100 kg.


Početkom 1942. u sastavu zrakoplovstva NDH nalazile su se četiri skupine sa 12 jata-eskadrila, dok su se dvije skupine već nalazile u sastavu Hrvatske legije na Istočnoj bojišnici. Brojno stanje se neprestano mijenjalo pošto su pristizali popravljeni avioni iz Zemuna, a bilo je i gubitaka pri polijetanju i slijetanju kao i od pješačke vatre. U travnju 1942. iz Italije pristižu prvi moderniji lovci - devet jednosjednih Fiata G.50 bis i jedan dvosjedni Fiat G.50 B. U tom periodu iz Italije su stigli i dvomotorni bombarderi Caproni Ca.311 M i laki avioni A.V.I.A. FL 3. Od sredine siječnja 1942. zrakoplovstvo NDH je davalo zračnu potporu njemačkim snagama u tzv. "Drugoj neprijateljskoj ofenzivi" na području istočne Bosne. U svibnju 1942. avioni smješteni na banjalučkom uzletištu svakodnevno su sa streljivom, hranom, opremom i lijekovima opskrbljivali ustaške garnizone u Sanskom Mostu, Ključu te selima oko Sanice. Sa jednog od tih letova 23. svibnja 1942. pilot Franjo Kluz prebjegao je na partizansko uzletište Urije pokraj Prijedora avionom Potez XXV, a nedugo nakon njega tj. isti dan i pilot Rudi Čajavec sa strijelcem Miškom Jazbecom na avionu Breguet XIX. To su bili prvi prebjezi iz zrakoplovstva NDH na partizansku stranu.

Za borbu protiv partizanskih snaga na području planine Kozare 30. svibnja 1942. osnovana je posebna skupina - "Skupina Cenić" koja je u svom sastavu imala devet letjelica (dvije A.V.I.A. BH-33E-SHS, dva PVT-a, dva R-100, jedan Potez XXV, jedan Breguet XIX i jednu A.V.I.A. FL 3).

Nakon što je osam Dorniera Do 17 Z-2 iz nekadašnjeg 15. (Kroat) Stafela/KG 53 30. studenog 1942. vraćeno u Zagreb sa Istočnog bojišta, već sredinom prosinca uključeni su u borbene akcije. Početkom 1943. globalne prilike na evropskom bojištu počele su se mijenjati u korist Saveznika. Iznad područja NDH sve su se češće pojavljivali saveznički avioni, a zrakoplovstvo je bilo najslabije opremljeno upravo sa lovačkim avionima. Jedini moderniji lovci i dalje su bili Fiati G.50 bis, ali u vrlo maloj količini.

Njemačko zapovjedništvo je 20. siječnja 1943. pokrenulo vrlo opsežnu operaciju nazvanu "Weis" (tzv. Četvrta neprijateljska ofenziva). Prvi su puta u borbe na ovom području uključene i njemačke postrojbe sa avionima Junkers Ju 88, Heinkel He 111 i Junkers Ju 87. Iz sastava zrakoplovstva NDH u borbama su sudjelovali nekadašnji legionarski Dornieri Do 17 Z-2.


Od veljače 1943. službeni naziv zrakoplovstva NDH, koji je do tada glasio Zračne snage, mijenja se u Bojno zrakoplovstvo. Krajem svibnja 1943. zrakoplovstvo je doživjelo znatnu štetu kada su u iznenadnom noćnom napadu na Vojnu jedriličarsku školu za visoko jedrenje na uzletištu Sveta Nedjelja pokraj Zagreba uništena dva Fizira FN te 54 jedrilice različitih tipova. Još teži gubitak doživjelo je u noći 11. kolovoza 1943. kada su partizanske postrojbe u napadu na uzletište Rajlovac izbacile iz stroja 34 njemačka i hrvatska aviona.

Kapitulacijom Italije Bojno zrakoplovstvo je došlo u posjed određenog broja talijanskih aviona. Dugoročno gledano kapitulacija Italije bila je otežavajuća okolnost za NDH jer je tako izgubila važan izvor nabavke novih letjelica. Od druge polovine 1943. osjeća se stalan nedostatak letjelica zbog čega je izvršen preustroj postrojbi odnosno smanjenje broja jata-eskadrila. Generala Krena na čelu Bojnog zrakoplovstva 14. studenog 1943. zamijenio je Adalbert Rogulja.

Od siječnja 1944. počeli su pristizati lovci Moran M.S.406 koji su predstavljali značajno pojačanje lovačkih jata. No, Saveznička premoć u zraku bila je izrazita i ovi lovci nisu mogli spriječiti sve češća bombardiranja područja NDH. Uzletišta u Lučkom i Borongaju teško su stradala u napadu 12. travnja 1944. Sve više se osjeća i nedostatak goriva pa su letjelice koje su trošile mnogo goriva upotrebljavane samo u krajnjoj nuždi. Sredinom godine iz njemačkih izvora stigli su i lovci Macchi  MC.202 Folgore. U toj godini prebjezi avionima na partizansku stranu postali su učestali. Težak gubitak doživljen je u noći 21. na 22. rujna 1944. kada su partizani zauzeli uzletište Zalužani pokraj Banja Luke. Zarobili su šest potpuno ispravnih aviona te pet neispravnih letjelica. Neki od zarobljenih aviona odmah su uključeni u borbe protiv bivših vlasnika.

U rujnu 1944. u sastav zrakoplovstva uključeno je 10 do 12 primjeraka vrlo egzotične letjelice Fieseler Fi 167 A-0. Prema službenim dokumentima 1. listopada 1944. zrakoplovstvo je u tri stalne zračne luke raspolagalo sa 5 zrakoplovnih skupina i ukupno 15 jata-eskadrila. Točan broj aviona u ovom periodu teško je utvrditi  jer je iz dokumenata vidljivo da se u sastav jata raspoređuju i avioni koji će u NDH tek stići u narednom periodu. Napadi savezničkih aviona postali su još češći i snažniji pa se za razmještaj letjelica koriste mnoga pomoćna uzletišta - Bjelovar, Karlovac, Križevci, Slavonski Brod, Kutina, Samobor, Koprivnica i druga.

Pred sam kraj rata, u siječnju 1945. počeli su stizati i najmoderniji njemački lovci Messerschmitt Bf 109 G-6/-10/-14. No ni oni više nisu ništa mogli promijeniti tako da je osipanje zrakoplovstva nastavljeno uslijed stalnih gubitaka, prebjega i nedostatka goriva. U travnju 1945. izvršen je posljednji preustroj Vojnog zrakoplovstva (naziv korišten od 24. kolovoza 1944.), ali koji je ostao uglavnom na papiru. Završetkom rata na raznim uzletištima partizanske snage zatekle su velik broj ispravnih ili oštećenih letjelica koje su još dugo godina poslije korištene u zrakoplovstvu nove Jugoslavije.

AVIONI I JEDRILICE KORIŠTENI NA PODRUČJU NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

Tip letjelice
Aircraft Type

Količina-godina nabave
Quantity-year of acquision

Registarski brojevi
Serial numbers

Airspeed AS-6 Envoy

2/1943.

2001,2002

Aero-2

1/1942.

?

Amiot 143 M

1/1941.

1701

A.V.I.A. FL 3 (otvorena kabina)

10/1943.

8001-8010

A.V.I.A. FL 3 (zatvorena kabina)

10/1943.

8101 - 8110

Avia BH-33E-SHS

7/1941.

3301 - 3307

Avia-Fokker F VII/3m

6/1942.

1901 - 1906.

Avia-Fokker F IX

1/1942.

1952

Avia-Fokker F.18

1/1942.

1951

Avia-Fokker F.39

1/1941.

1801.

Be-51 Beta Minor

25/1943.

6401 - 6425

Breguet XIX (Jupiter motor)

30/1941.

4501 - 4530

Breguet XIX/7 (motor Hispano Suiza)

5/1941.

4601 - 4605

Breguet XIX (motor Lorreine)

5/1941.

4901 - 4905

Breguet XIX/8 (motor Wright Cyclone)

10/1941.

4701 - 4710

Bristol Blenheim Mk I

8/1941.

1501 - 1508

Bü 131 Jungmann

46/1941.- 43.

7501 - 7546

Bü 133 Jungmeister

10/1941.

7701 - 7710

Bü 181 Bestmann

22/1944.

7401 - 7422

CANT Z-1007 bis

3-6/1944.

?

Caproni Ca.310

6/1941.- 42.

1001 - 1006

Caproni Ca.310 bis

1/1942.

1101

Caproni Ca.311 M

14/1942.

1201 - 1214

Caproni Ca.313 G

1/1944.

?

Caproni Ca.314

1/1943.- 44.

1301

D.H.80 Puss Moth

2/1943.

5551,5552

Dornier Do Y

1/1941.- 42.

?

Dornier Do 17 E

30/1943.

0301 - 0330

Dornier Do 17 Ka-2

11/1942.

0101 - 0111

Dornier Do 17 Z-2

12 /1943.

0401 ?-0412

Fiat Br 20

6/1944.

?

Fiat G.50 bis

9/1942.

3501 - 3509

Fiat G.50 B (dvosjed)

1/1942.

3510

Fieseler Fi 156 C i B

11/1941.

4101.?.4111,4151,4152

Fieseler Fi 167 A-0

8 do 12/1944.

4801 - 4812

Fizir FN

20/1941.

7001 - 7020

Fizir FN Ruler

5/1941.

7101 - 7105

Fizir FP.2

23/1941.

6801 - 6823

Hawker Fury MkII

1/1942

?

Hirtenberg-Hopfner WN-15

17/1943.

2101

Ikarus IK-2

4/1941.

2901 - 2904

Ikarus MM-2

1/1942.

6301

Junkers W.34

3/1943.

?

Macchi MC.202

?/1944

?

Messerschmitt Bf 109 G-6

?/1945.

?

Messerschmitt Bf 109 G-10

?/1945.

?

Messerschmitt Bf 109 G-14

?/1945.

?

Messerschmitt Bf 110 G-2

1/1945.

?

Morane Saulnier M.S.406C-1

36-38/1944.

2301-2338

Potez XXV A2

42/1941.

5001 - 5042

Rogožarski PVT

15/1941.

6601 - 6615

Rogožarski R-100

11/1941

6501 - 6511

Rogožarski SIM-X

1/1941.

7301

Rogožarski SIM-XI

1/1941

7351

RWD XIII

1/1942.

5501

Saiman 200

25/1943.

6301 - 6325

Saiman 202

2/1943.

6351 - 6352

Savoia-Marchetti S.79

1/1941.

0701

Modly J.M.8

1/1944.

?

jedrilica Vrabac

?/1941.- 42.

?

jedrilica Zogling Z35

?/1941.- 42.

?

jedrilica Sg 38

?

?

jedrilica Salamander

?

?

jedrilica MK-2

 

?

jedrilica Komar bis

?/1941.- 42.

?

jedrilica Grunau Baby IIb

?/1041.- 42.

?

jedrilica PWS 101

1/1943.

?


HRVATSKA ZRAKOPLOVNA LEGIJA

Nakon naredbe o osnivanju Legije zapovjednik Zračnih snaga general V. Kren imenovao je zapovjednikom Legije zrakoplovstva NDH pukovnika Ivana Mraka. Legija je dobila službeni naziv 4. zrakoplovna pukovnija, a sastojala se od 4. zrakoplovne skupine (lovci) i 5. zrakoplovne skupine (bombarderi). Zapovjednik  lovačke skupine postao je pukovnik Franjo Džal, a bombarderske bojnik Vjekoslav Vičević. Nakon što su 15. srpnja 1941. svečano ispraćeni iz Zagreba pripadnici lovačke skupine krenuli su prema Furthu, a bombarderske skupine prema Greisfwaldenu u Njemačkoj gdje je za njih organizirana preobuka.

4. zrakoplovna lovačka skupina

Nakon završene preobuke za lovce Messerschmitt Bf 109 upućeni su na Istočno bojište (Ukrajina) gdje su stigli 6. listopada 1941. i uključeni u sastav postrojbe III/JG 52. Već nakon par dana krenuli su na prve borbene letove. Prvu zračnu pobjedu za skupinu postigao je zapovjednik V. Ferenčina 2. studenog oborivši sovjetski avion sjeverno od Rostova. Naredbom zapovjednika zrakoplovstva od 21. srpnja 1944. od dotadašnje Legije osnovana je Hrvatska zrakoplovna izobrazbena skupina. Kako je i u Legiji bilo prebjega na protivničku stranu skupini su 1. studenog 1944. oduzeti avioni, a pripadnici skupine sudjelovali su u pješačkim borbama. Krajem ožujka 1945. preživjeli su stigli u Zagreb. Tijekom boravka izvan NDH promijenili su mnoga uzletišta, a veći broj pilota postigao je relativno velik broj pobjeda. Najviše zračnih pobjeda ostvarili su pilot Mato Dukovac (40) i Cvitan Galić (38). Veći broj pilota u ovim borbama je poginuo. U više od 5000 letova piloti skupine oborili su preko 300 protivničkih aviona.

5. zrakoplovna bombarderska skupina

Od pilota i osoblja koji su u Greifswalden stigli 19. srpnja 1941. nakon tromjesečne obuke oformljeno je bombardersko jato sa desetak posada. Od 25. listopada 1941. smješteni su u Vitbesku u sastavu III/KG 3. Odmah su počeli sa borbenim letovima na vrlo opasne ciljeve, između ostali i samu Moskvu, često i bez lovačke pratnje pa su i gubitci bili osjetni. Od siječnja 1942. skupina izlazi iz sastava III/KG 3 i djeluje kao 15. (Kroatisch) Staffel/KG 53. Do povratka u Hrvatsku u ožujku 1942. izvršili su 400 borbenih letova. U drugoj polovini lipnja 1942. vraćeni su na bojište. Sudjelovali su u borbama oko Lenjingrada. Od 10. srpnja 1942. uključeni su u sastav KG 1 "Hindenburg". Naredbom zapovjednika Luftflote I od 11. studenog 1942. skupina je vraćena u NDH. Tijekom boravka izvan NDH izvršili su više od 1300 borbenih letova, a pojedine posade imale su i do stotinjak borbenih zadataka. Prosječno su raspolagali sa pet do dvadeset aviona Dornier Do 17 Z-2.

AVIONI KORIŠTENI U HRVATSKOJ ZRAKOPLOVNOJ LEGIJI I HRVATSKOJ IZOBRAZBENOJ SKUPINI

Tip aviona
(
Aircraft type)

Količina/godina
(
Quantity/year)

Focke Wulf Fw 58 Weihe

1/1943.

Junkers W.34

1/1943.

Junkers Ju 52/3m

1/1944.

Junkers Ju 87

?/1944.- 45.

Klemm Kl 35

1/1942.

Messerschmitt Bf 108 Taifun

2/1942.

Messerschmitt Bf 109 E-3/-4/-7

?/1941.

Messerschmitt Bf 109 G-2/-4/-5/-6

?/1942.

Messerschmitt Bf 109 G-10/-14

?/1944.- 45.

Dornier Do 17 Z-2

?/1941.- 42.

Zrakoplovstvo NDHZa detaljnije informacije o knjizi "Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u Drugom svjetskom ratu" kao i načinu njene nabave možete direktno kontaktirati autora na njegov privatni e-mail:
tihomir.likso@inet.hr
For details about this book and orders you may directly contact the author on his private e-mail. Book is written bilingual in Croatian/English (on 136 pages) and very rich illustrated (184 photographs and 8 colors pages with 28 aircraft plates). Book is printed in year 1998 and now there is only limited number of books left. Books can be ordered by price of 160 HRK or 25 US$/EUR.

___________________________________

Partizanska avijacija

Svi prebjezi iz Zrakoplovstva NDH temeljito su obra
đeni u knjizi "No.352 (Y) R.A.F. Squadron" pošto su mnogi od njih nakon toga pristupili zrakoplovstvu NOVJ, a za detaljnije informacije o ovoj knjizi kao i načinu njene nabave obratite se izdavaču:

Via e-mail: jet_manga@yahoo.com or via Gsm: +385 (0)98 286 896

All known defections from NDH Air Force are mentioned in this book. For details about this book and orders you may directly contact the publisher. Book is written in English on 168 pages and very rich illustrated (187 photographs and 20 colour pages with aircraft profiles and uniforms/insignia). Book price is 200 HRK or 25-30 EUR/US$ according to exchange ratio.